Wydział nauk
ekonomicznych
Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy
w Agrobiznesie
SZKOŁA GŁOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE / WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH LOGOWANIE / ZAPOMNIAŁEM HASŁA / REJESTRACJA / POMOC

S2B - SCIENCE TO BUSINESS

Klaster Innowacji

Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy do szeroko pojętego biznesu (science to business – S2B), zwiększenie efektywności transferu technologii i wiedzy pomiędzy uczestnikami Klastra, a w rezultacie wzrost potencjału innowacyjnego Mazowsza.

Biotechnologia

Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

Ekonomia

Ekonomia

Elementy graficzne wykorzystywane na stronie są oparte o ikony stworzone przez: daniel bruce, freepik, icomoon, icons8, simpleicon, dostępne w serwisie www.flaticon.com